Steeds meer AED’s in buitenkasten in Amersfoort

Je hebt ze misschien al zien hangen: in de binnenstad van Amersfoort hangen op een aantal plaatsen groene kasten met daarin een AED. Op diverse andere plaatsen in de stad hangen deze ook, in totaal rond de 60. Onder meer de meeste sporthallen van de SRO krijgen buitenkasten in de loop van dit jaar.  Om iemand succesvol te reanimeren moet er idealiter binnen 6 minuten begonnen worden met de reanimatie (borstcompressies en beademing) en met defibrillatie door een AED. Daarom is de doelstelling van het Reanimatie Netwerk Amersfoort dat er overal in Amersfoort binnen 6 minuten een AED ter plaatse kan zijn. Het netwerk bereikt dit door AED-eigenaren te vragen hun AED aan te melden bij het netwerk zodat deze ook voor burgerhulpverleners beschikbaar is.

Rondom een AED is er normaliter een cirkel van 500 meter doorsnee waarin dat mogelijk is.  Om dit in heel Amersfoort te bereiken heeft het reanimatie netwerk 150 tot 200 AED’s nodig, rekening houdend met de obstakels van het spoor, de snelwegen en de Eem. Willen deze dag en nacht beschikbaar zijn, dan vereist dat plaatsing in een buitenkast. Veel AED’s zijn nu alleen nog tijdens openingstijden beschikbaar. Dankzij een subsidie van de gemeente -die naar verwachting binnenkort beschikbaar komt- kan het reanimatie netwerk in de loop van het jaar 60 buitenkasten ter beschikking stellen aan verenigingen, instellingen, particulieren en bedrijven die hun bestaande AED ook buiten openingstijden beschikbaar willen stellen aan het netwerk.

De buitenkasten zijn afgesloten met een cijferslot. De code wordt aan de burgerhulpverleners van het netwerk toegezonden bij hun alarmering. Zij kunnen dan de AED ophalen en naar het slachtoffer brengen. Na afloop brengen zij de AED weer terug. De ambulancedienst betaalt sinds kort de kosten van de vervanging van de elektroden na een inzet. De AED-eigenaar die mee wil doen, stelt zijn gevel ter beschikking en sluit de kast aan op de elektriciteit. De kast is met LED’s verlicht en heeft een verwarmingselement om de AED tegen de vorst te beschermen. Voor eigenaren van een oude AED die niet geschikt is om naar buiten gebracht te worden, is een inruilregeling beschikbaar.

Beschikbaar voor alle sportverenigingen

De buitenkasten zijn beschikbaar voor alle sportverenigingen, en alle andere AED-eigenaren die in woonwijken of vlakbij woonwijken gevestigd zijn of anderszins op een voor het netwerk belangrijke locatie hun AED beschikbaar stellen. Het is sowieso belangrijk dat alle AED-eigenaren hun AED aanmelden bij het alarmeringssysteem van het netwerk: www.hartslagnusystem.nl Bent u een AED-eigenaar, doe dan mee! Kent u een AED-eigenaar, wijs deze dan op deze actie! Samen kunnen we zo Amersfoort nog hartveiliger maken!

Meer info: www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl of info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl