Cups for winners all distances

For all distances during the Marathon Amersfoort on June 10th, cups will be awarded to the first three finishers overall, ladies and gentlemen. Look for the program of the awards on the site. For the first three men and ladies overall only on the Fonkel 42 KM there are cash prizes as well. The numbers 1, 2 and 3 receive respectively €300,-€200,-and €100,-.

Voor alle afstanden tijdens de Marathon Amersfoort op 10 juni worden bekers uitgereikt aan de eerste drie finishers overall, dames en heren. Kijk voor het programma van de prijsuitreikingen op de site. Voor de eerste drie heren en dames overall op de Fonkel 42 KM zijn daarnaast geldprijzen. De nummers 1, 2 en 3 ontvangen resp. € 300,- € 200,- en € 100,-.