Verkeershinder zondag 16 juni

Belangrijk onderdeel van de route vormen de singels in de binnenstad. Hierdoor is op 16 juni tussen 8.30 – 16.00 uur de binnenstad afgesloten. Het Meander Medisch Centrum is deze dag het beste bereikbaar via de Bunschoterstraat. De maatregelen hebben vooral gevolgen voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden geadviseerd de aanwijzingen van de verkeersregelaars van Traffic Support en de politie op te volgen.

Verkeershinder zondag 16 juni 2019
Belangrijke straten en routes worden tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer (zie onderstaand de overzichtskaart verkeershinder). Het gaat om de Bloemendalsestraat, Weverssingel, Zuidsingel, Westsingel,’t Zand, Kleine Spui, Grote Koppel en Kleine Koppel in de binnenstad. De Brabantsestraat en de Kwekersweg zijn afgesloten omdat zij onderdeel uitmaken van het parcours voor de 5 en 10 km. De Slaagseweg en Zeldertseweg in Hoogland West maken onderdeel uit van de halve en hele marathon. Bekijk hier de flyer verkeershinder binnenstad en auto’s.

Woont u in Weerhorst/Coelhorst, de Architectenbuurt, Schothorst Noord, Jericho en Jeruzalem of de Koppel? Houdt u dan rekening met ernstige vertraging als u ergens met de auto heen moet. Parkeer desnoods uw auto vóór zondag 16 juni buiten de route zodat u makkelijk weg kunt komen. Vertrekt u uit een van deze wijken op zondagochtend voor 10.00 uur, dan is er geen probleem. Bewoners van de binnenstad kunnen het beste voor 8.30 uur vertrekken als zij met de auto de stad uit willen.

De bussen van Syntus en de regiotaxi rijden via alternatieve routes. Houdt u rekening met mogelijke vertraging.

Bereikbaarheid Meander Medisch Centrum
Omdat de Ringweg Koppel, Maatweg en Hamseweg tussen 9.45 – 11.00 uur zijn afgesloten, is het ziekenhuis zondagochtend met de auto te bereiken via de Bunschoterstraat.

Plezierboten Eemhaven
De brug over de Eem is gesloten tussen 8.30 – 13.00 uur. Dit betekent dat pleziervaartuigen die zondag 16 juni uit de haven willen vertrekken, dit vóór 8.00 uur moeten doen. De Fietsboot Eemlijn vertrekt deze zondag vanaf de aanlegsteiger voor de brandweerkazerne, aan de andere kant van de brug.

Naar verwachting is de hele stad om 16.00 uur weer bereikbaar (afbeelding editie 2018)

KaartVerkeershinder 2018